Přípravky na zhubnutí

Náš eshop nabízí prodej léků na podporu hubnutí bez následného jojo efektu.
Jak zhubnout rychle a bez drastických diet a namáhavých cvičení? Vyberte si některý z našich léků na zhubnutí: Adipex Retard, Meridia, Xenical, Sibutramine, Reductil za skvělé ceny na dobírku.

AKCE na rok 2020: Hubněte rychle a bez námahy za skvělé ceny

Adipex Retard, Sibutramin - Extra sleva - super zlevnění:

Phentermine 37,5 mg 1 balení 30 tablet

Phentermine 37,5 mg

Phentermine (Fentermín) je přípravek určený k hubnutí. Léčivou látkou je Phenterminum resinatum. Jedna tableta obsahuje 37,5 mg Phentermine hydrochloride .

Účinná látka s názvem Phentermine hydrochloride zabraňuje chuti k jídlu, takže působí jako anorektikum. Potlačuje pocit hladu a tím usnadňuje dodržování dietních omezení a úbytek tělesné hmotnosti. Léčivá látka fentermin je vázána ve formě polystyrolsulofnátu, ze kterého se postupně v těle uvolňuje. Pomalé uvolňování léčivé látky má za následek nepřerušovaný anorektický účinek přetrvávající nejméně 8 hodin. Phentermine pomáhá na začátku hubnutí a napomáhá při udržení tělesné hmotnosti. Je určen pro ty, u kterých samotná redukční dieta nestačí ke snížení tělesné hmotnosti. Jedná se tedy o podpůrný přípravek, který by neměl nahrazovat stravování a pravidelnou pohybovou aktivitu.

Balení: 30 tablet.

Doporučené dávkování:

Obyvykle se užívá se 1 tableta denně před snídaní nebo do 2 hodin po snídani po dobu 4-8 týdnů (maximálně 3 měsíce). Tobolky se užívají nerozkousané a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Ve výjimečných případech může lékař dávku zvýšit na 2 tobolky denně.
Přípravek se neužívá večer, protože léčivá látka může způsobit nervozitu a nespavost. Neužívejte fentermin častěji, nebo ve vyšších dávkách než je předepsáno. Současně s užíváním Phentermine je třeba dodržovat dietní režim a je vhodné zvýšit tělesnou aktivitu. Snížení tělesné hmotnosti je větší, jestliže dáváte přednost potravinám s nízkou energetickou hodnotou a omezíte potraviny obsahující tuky a sacharidy. Po ukončení léčby by se měla nízkokalorická dieta dodržovat ještě 6 týdnů.

Phentermine neužívejte pokud:

Jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku, nebo máte jakékoliv srdeční onemocnění, onemocnění štítné žlázy,  máte vysoký krevní tlak, v současné době nebo v minulosti jste měl(a) onemocnění srdce, cév nebo mozku, nebo onemocnění ledvin. Phentermine neužívejte současně s jinými léky potlačujícími chuť k jídlu. Phentermine neni určen pro osoby mladší 17 let, těhotné a dojčíci ženy.

Nežádoucí účinky léku:

Podobně jako všechny léky, může mít i fenterminu nežádoucí účinky. Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se objevit závratě, bolesti hlavy, nespavost, nervozita, podrážděnost, sucho v ústech, zvracení, zácpa nebo průjem. Phentermine se nesmí užívat současně s jinými léky potlačujícími chuť k jídlu. Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Množství
Produkt na skladě

Cena: 900.00CZK

Loading Aktualizuji košík...

Sibutramine 20mg 30 tablet

Podrobný popis výrobku Sibutramine 20mg

Sibutramine je indikován jako přídatná terapie k programu snižování nadváhy u pacientů s nutriční obezitou.

 

SLOŽENÍ:

Sibutramine 20 mg, kapsle

Léčivou látkou je sibutramini hydrochloridum monohydricum. Jedna kapsle obsahuje 20mg sibutramini hydrochloridum monohydricum.

Pomocná látka: obsahuje 0,157 mg monohydrátu laktosy.

 

LÉKOVÁ FORMA:

Kapsle

Sibutramine 20 mg, tvrdé tobolky: kapsle s bílou spodní částí a bílou horní částí obsahující bílý až žlutavý prášek.

 

KLINICKÉ ÚDAJE:

terapeutické indikace

Sibutramine je indikován jako přídatná terapie k programu snižování nadváhy u pacientů s nutriční obezitou a indexem tělesné hmotnosti (BMI) 30 kg/m2 nebo vyšším, pacientů s nutriční nadváhou a indexem tělesné hmotnosti (BMI) 27 kg/m2 nebo vyšším, pokud jsou přítomny další rizikové faktory související s obezitou, jako je diabetes typu 2 nebo dyslipidémie.

(BMI = body mass index, se vypočítá tak, že tělesná hmotnost se dělí druhou mocninou výšky).

 

tělesná hmotnost v kg
BMI = -------------------------- (děleno)
(tělesná výška v m)2

 

Více se o indexu BMI dočtete v následujících článcích:

 

Poznámka:

Přípravek Sibutramine 20mg  by měli užívat pouze pacienti, kteří adekvátně nereagovali na přiměřený redukční režim, tj. pacientům, kteří mají potíže dosáhnout nebo udržet po dobu 3 měsíců snížení hmotnosti o více než 5 %.

 

Léčba přípravkem Sibutramine 20mg by měla být součástí dlouhodobé komplexní léčby obezity Vhodný přístup k léčbě obezity má zahrnovat úpravu stravy a chování spolu se zvýšenou tělesnou aktivitou. Tento komplexní přístup je neodmyslitelný pro dosažení trvalé změny stravovacích návyků a chování, které jsou nezbytné pro dlouhodobé udržení snížené hmotnosti po vysazení sibutraminu. Pacienti musí během léčby sibutraminem natolik změnit svůj životní styl, aby byli schopni udržet svou hmotnost i po vysazení léčby. Mají být informováni, že pokud tak neučiní, může u nich opět dojít ke zvýšení hmotnosti.

 

Dávkování a způsob podání:

Dospělí

Počáteční dávka je jedna kapsle  přípravku Sibutramine 20 mg jednou denně ráno, užívá se vcelku a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody). Tobolky se mohou užívat s jídlem i bez něj.

U pacientů, jejichž odpověď na terapii přípravkem Sibutramin 20 mg není dostatečná (úbytek hmotnosti menší než 2 kg za čtyři (4) týdny léčby), může být dávka zvýšena na 1 tobolku přípravku Sibutramin 20 mg jednou denně, pokud byl přípravek Sibutramin 20 mg dobře snášen.

Léčba musí být ukončena u těch pacientů, kteří neodpovídají přiměřeně na přípravek Sibutramin Sandoz 15 mg (úbytek hmotnosti menší než 2 kg za čtyři (4) týdny léčby). U těchto pacientů je větší riziko výskytu nežádoucích účinků.

 

Doba trvání léčby:

Léčba musí být ukončena po 3 měsících u těch pacientů, kteří odpovídajícím způsobem nereagovali, tj. u těch, jejichž úbytek hmotnosti se stabilizoval na méně než 5 % počáteční tělesné hmotnosti nebo u těch, kteří během tří (3) měsíců po zahájení léčby ubrali méně než 5 % své původní hmotnosti.

V léčbě se nesmí pokračovat u těch pacientů, jejichž tělesná hmotnost se poté, co ubrali na váze, zvýšila o 3 nebo více kilogramů.

U pacientů s jiným souběžným onemocněním se doporučuje pokračovat v léčbě sibutraminem pouze tehdy, když se prokáže, že úbytek hmotnosti je spojen s dalším klinickým přínosem, jako je zlepšení lipidového profilu u pacientů s dyslipidemií nebo úprava glykemie u pacientů s diabetes mellitus 2. typu.

Sibutramin se smí podávat pouze po dobu jednoho roku. Údaje o použití přesahujícím jeden rok jsou omezené.

 

Kontraindikace:

Známá přecitlivělost na monohydrát hydrochloridu sibutraminu nebo jakoukoli pomocnou látku

Organické příčiny obezity

Vážné poruchy příjmu potravy v anamnéze

Psychiatrické onemocnění. Ve studiích na zvířatech vykazoval sibutramin potenciální antidepresivní  účinnost, nelze tedy vyloučit, že by mohl u pacientů s bipolární poruchou vyvolat manickou episodu

Gilles de la Touretův syndrom

Současné užívání inhibitorů monoaminooxidázy nebo jejich užívání v uplynulých 2 týdnech nebo užívání dalších centrálně působících přípravků k léčbě psychiatrických onemocnění (jako jsou , antipsychotika), léků na snižování tělesné hmotnosti nebo tryptofanu na poruchy spánku

Drogová, léková nebo alkoholová závislost v anamnéze

Těhotenství a kojení

Děti a dospívající do 18 let z důvodu nedostatku dat

Pacienti starší 65 let z důvodu nedostatku dat.

 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

 

Upozornění:

U všech pacientů léčených sibutraminem musí být sledován krevní tlak a tepová frekvence, protože sibutramin způsoboval u některých pacientů klinicky významné zvýšení krevního tlaku. Během prvních 3 měsíců léčby musí být tyto parametry kontrolovány každé 2 týdny; mezi 4. a 6. měsícem jednou měsíčně a poté pravidelně v intervalu nejdéle 3 měsíců. Léčba musí být přerušena u těch pacientů, u kterých se při dvou po sobě jdoucích návštěvách lékaře zjistí zvýšení klidové srdeční frekvence o > 10 tepů /min. nebo systolického/diastolického krevního tlaku o > 10 mmHg. Léčba musí být ukončena u pacientů s hypertenzí, jejichž krevní tlak byl předtím dostatečně kontrolován, pokud krevní tlak přesáhne ve dvou po sobě jdoucích měřeních hodnotu 145/90 mmHg. Velmi pečlivě se musí kontrolovat krevní tlak u pacientů s příznaky spánkové apnoe

Současné užití sibutraminu a sympatomimetiky

 

 • Ačkoliv léčba sibutraminem nemá přímou souvislost s výskytem primární plicní hypertenze je s ohledem na obecná rizika antiobezitik důležité věnovat při běžných kontrolách pozornost symptomům jako jsou progresivní dušnost, bolest na hrudi a otoky kotníků. Pacienti musí být upozorněni na potřebu vyhledat okamžitě lékaře, pokud se tyto symptomy objeví.
 • Pacientům s epilepsií je nutno sibutraminpodávat opatrně.
 • U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater užívajících sibutramin, byly pozorovány zvýšené plazmatické hladiny sibutraminu. I když nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky, je u těchto pacientů nutno sibutramin podávat s opatrností.
 • Pacientům s mírným až středně těžkým poškozením ledvin by měl být sibutramin podáván opatrně, přestože renální cestou jsou vylučovány pouze inaktivní metabolity.
 • Pacientům, kteří mají v rodinné anamnéze motorický nebo verbální tik, musí být sibutramin podáván opatrně.
 • Ženy ve fertilním věku musí při léčbě sibutraminem užívat účinnou antikoncepci
 • Existuje možnost zneužívání léku spolu s léky působícími na CNS. Dostupné klinické údaje zneužívání léků spolu se sibutraminem nicméně neprokazují.
 • Existují obecné obavy z toho, že některé léky proti obezitě mají zvýšené riziko srdeční valvulopatie. Klinické údaje zvýšený výskyt valvulopatie při léčbě sibutraminem nicméně neprokazují.

 

Léčba je kontraindikovaná u pacientů s anamnézou významné poruchy příjmu potravy, jako je anorexia nervosa a bulimia nervosa. O sibutraminu v léčbě pacientů s kompulzivní poruchou příjmu potravy nejsou k dispozici žádné údaje.

 

Sibutramin se musí pacientům s glaukomem s otevřeným úhlem a pacientům s rizikem zvýšeného nitroočního tlaku, např. při pozitivní rodinné anamnéze, podávat opatrně.

U pacientů užívajících sibutramin, tak jako u ostatních léků, které inhibují zpětné vychytávání serotoninu, existuje potenciál pro zvýšené riziko krvácení (včetně krvácení gynekologického, gastrointestinálního nebo krvácení do kůže nebo sliznic). Sibutramin musí být proto u pacientů s náchylností ke krvácivým příhodám a u těch, kteří současně užívají léky, o nichž je známo, že ovlivňují hemostázu nebo funkci krevních destiček, užíván s opatrností.

 

U pacientů léčených sibutraminem byly vzácně hlášeny případy deprese, sebevražedných myšlenek a sebevražd. U pacientů s anamnézou deprese je proto zapotřebí mimořádná pozornost. Pokud se v průběhu léčby sibutraminem objeví známky a symptomy deprese, je nezbytné zvážit ukončení léčby sibutraminem a zahájení příslušné léčby.

 

Přípravek Sibutramin Sandoz obsahuje laktosu, a proto se nesmí podávat pacientům se vzácným hereditárním onemocněním intolerance galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí.

 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Sibutramin a jeho aktivní metabolity jsou eliminovány metabolizací v játrech; jako hlavní enzym se zde uplatňuje CYP3A4, za možného přispění CYP2C9 a CYP1A2. Zvýšené opatrnosti je třeba při současném podávání sibutraminu s léky působícími na enzymovou aktivitu CYP3A4 (viz bod 5.2). Inhibitory CYP3A4 zahrnují ketokonazol, intrakonazol, erytromycin, klaritromycin, troleandomycin a cyklosporin. Současné podávání ketokonazolu nebo erytromycinu se sibutraminem v interakční studii zvýšilo plazmatickou koncentraci (AUC) metabolitů sibutraminu (o 23 %, respektive 10 %). Ve srovnání se samotným sibutraminem se střední hodnota srdeční frekvence zvýšila o 2,5 tepu za minutu.

 

Rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital a dexametazon jsou induktory enzymu CYP3A4, přičemž mohou metabolismus sibutraminu zrychlovat, i když to nebylo experimentálně studováno.

 

Současné podávání některých léků, které zvyšují hladinu serotoninu v mozku, může způsobit vážné interakce. Tento jev je nazýván serotoninový syndrom a může se vzácně objevit v souvislosti se současným podáváním selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) společně s některými léky proti migréně (jako je sumatriptan, dihydroergotamin), nebo ve spojení s jistými opiáty (např. pentazocin, pethidin, fentanyl, dextrometorfan) nebo v případě současného užívání dvou SSRI.

 

Jelikož sibutramin (kromě dalších účinků) inhibuje zpětné vychytávání serotoninu, nesmí být podáván současně s dalšími léky, které také zvyšují hladinu serotoninu v mozku.

 

Současné podávání sibutraminu spolu s dalšími léky, které mohou zvyšovat krevní tlak nebo srdeční frekvenci (např. sympatomimetiky), nebylo systematicky hodnoceno. Léky tohoto typu jsou obsaženy v některých přípravcích proti kašli, nachlazení a alergiím (např. efedrin, pseudoefedrin) a některých dekongestantech (např. xylometazolin). Při předepisování sibutraminu pacientům užívajícím tyto léky je nutno postupovat opatrně.

 

Sibutramin neovlivňuje účinnost perorálních kontraceptiv.

Pokud byla jednotlivá dávka sibutraminu podána spolu s alkoholem, nedošlo k dalšímu zhoršení kognitivních nebo psychomotorických funkcí. Konzumace alkoholu se však v principu neslučuje s doporučenými dietetickými opatřeními.

 

O současném užívání sibutraminu s orlistatem nejsou k dispozici žádné údaje.

Mezi ukončením léčby sibutraminem a zahájením léčby inhibitory monoaminooxidázy musí uplynout 2 týdny.

 

Těhotenství a kojení:

Použití v těhotenství

Sibutramin se v těhotenství nesmí užívat. Během těhotenství je užívání léků na snížení tělesné hmotnosti nevhodné, ženy ve fertilním věku musí při léčbě sibutraminem užívat účinnou antikoncepci. Pokud během léčby otěhotní nebo mají v úmyslu otěhotnět, musí to oznámit svému lékaři. U těhotných žen nebyly žádné kontrolované klinické studie provedeny. Ve studiích u březích králičích samic byl prokázán účinek na reprodukci v dávce, která byla toxická pro samici (viz bod 5.3 “Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti”). Význam těchto zjištění pro člověka není znám.

 

Použití při kojení

Není známo, zda se sibutramin vylučuje do mateřského mléka, proto je v období kojení kontraindikován.

 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

I když sibutramin u zdravých dobrovolníků psychomotorické a kognitivní funkce neovlivnil, všechny centrálně působící léky mohou zhoršit úsudek, myšlení nebo motorické dovednosti.

Pacienti užívající sibutramin tudíž musí být upozorněni na skutečnost, že jejich schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat v nebezpečných podmínkách může být snížena.

 

Nežádoucí účinky:

Nežádoucí účinky se objevují převážně na počátku léčky (v průběhu prvních 4 týdnů). Jejich závažnost a četnost se časem zmírňuje. Zpravidla nejsou vážné, nevedou k přerušení léčby a jsou reversibilní.

 

Nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií fáze II/III jsou uvedeny podle tělesných systémů (velmi časté 1/10, časté 1/10 až 1/100):

 

Tělesný systém Výskyt Nežádoucí účinky
Srdeční poruchy Časté Palpitace
Zvýšení krevního tlaku/hypertenze
Vasodilatace (návaly)
Poruchy nervového systému Velmi časté Sucho v ústech
Nespavost
Časté Točení hlavy
Parestesie
Bolesti hlavy
Úzkost
Gastrointestinální poruchy Velmi časté Zácpa
Časté Nauzea
Zhoršení hemoroidů
Poruchy kůže a podkoží Časté Pocení

 

Kardiovaskulární systém

 

 • Bylo pozorováno zvýšení střední hodnoty systolického a diastolického tlaku o 2 - 3 mmHg a srdeční frekvence o 3 - 7 tepů za minutu. Vyšší vzestup krevního tlaku a srdeční frekvence nelze v ojedinělých případech vyloučit.

 

Poruchy imunitního systému:

 • Byly hlášeny alergické hypersenzitivní reakce v rozsahu od mírných kožních vyrážek a kopřivky až po angioedém a anafylaktický záchvat.

 

Psychiatrické poruchy:

 • Agitovanost
 • Deprese u pacientů, u kterých se již dříve deprese vyskytla, ale i u pacientů bez deprese v anamnéze.
 • Poruchy nervového systému:
 • Epileptické záchvaty
 • Serotoninový syndrom při současném podávání s léky ovlivňujícími uvolňování serotoninu
 • Přechodné poruchy krátkodobé paměti.

 

Oční poruchy:

 • Rozostřené vidění

 

Gastrointestinální poruchy:

 • Průjem, zvracení, gastrointestinální krvácení

 

Poruchy kůže a podkoží:

 • Alopecie, vyrážka, kopřivka, krvácení do kůže (ekchymóza, petechie)

 

Poruchy ledvin a močových cest:

 • Akutní intersticiální nefritida, mesangiokapilární glomerulonefritida, retence moči Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů:
 • Abnormální ejakulace/orgasmus, impotence, poruchy menstruačního cyklu, metroragie
 • Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde:
 • Reverzibilní vzestup jaterních enzymů

 

Ostatní:

 • Po vysazení léku byly velmi vzácně hlášeny bolesti hlavy a zvýšená chuť k jídlu.

 

Předávkování:

S předávkováním sibutraminu jsou omezené zkušenosti. Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími příhodami při předávkování jsou tachykardie, hypertenze, bolesti hlavy a točení hlavy. Léčba musí zahrnovat obecně platná opatření při předávkování, jako je udržení průchodnosti dýchacích cest, monitorování kardiovaskulárních funkcí a obecná symptomatická a podpůrná opatření. Včasné podání aktivního uhlí může absorpci sibutraminu zpomalit. Výplach žaludku může být rovněž přínosný. U pacientů se zvýšeným krevním tlakem nebo tachykardií mohou být s opatrností indikovány betablokátory. Výsledky studie na pacientech s finální renální chorobou na dialýze ukázaly, že metabolity sibutraminu nebyly hemodialýzou významnou měrou eliminovány.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI:

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: centrálně působící přípravky k léčbě obezity

ATC kód A08AA10

Terapeutický účinek sibutraminu je navozen převážně jeho aktivními sekundárními a primárními aminovými metabolity (metabolit 1 a metabolit 2), které jsou inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu, serotoninu (5-hydroxytryptaminu; 5-HT) a dopaminu. V lidské mozkové tkáni jsou metabolit 1 a metabolit 2 jako in vitro inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu třikrát silnější, než jako inhibitory zpětného vychytávání dopaminu. Vzorky plasmy odebrané dobrovolníkům po podání sibutraminu navodily významnou inhibici zpětného vychytávání jak noradrenalinu (73 %), tak serotoninu (54 %) a nevýznamnou inhibici zpětného vychytávání dopaminu (16 %). Sibutramin a jeho metabolity nejsou ani látkami uvolňujícími monoaminy, ani inhibitory monoaminooxidázy. Nemají afinitu k širokému počtu neurotransmiterových receptorů, včetně receptorů serotonergních (5-HT1, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2c), adrenergních (1,2, 3, 1, 2), dopaminergních (D1-like, D2-like), muskarinových, histaminergních (H1), benzodiazepinových a NMDA receptorů.

 

Na zvířecích modelech s využitím hubených rostoucích i obézních potkanů snížil sibutramin přírůstek hmotnosti. Má se za to, že jde o důsledek jeho vlivu na příjem potravy, tj. zvýšení pocitu sytosti, ale ke snížení hmotnosti rovněž přispívá zvýšená termogeneze. Bylo prokázáno, že těchto účinků je dosaženo inhibicí zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu.

V klinických studiích u člověka bylo prokázáno, že sibutramin vede k úbytku hmotnosti zvýšením pocitu sytosti. Jsou rovněž k dispozici údaje, které prokazují termogenní účinek sibutraminu zmírněním adaptivního poklesu rychlosti klidového metabolismu během hubnutí. Úbytek hmotnosti vyvolaný sibutraminem je provázen prospěšnými změnami sérových lipidů u pacientů s dyslipidemií a úpravou glykémie u pacientů s diabetem mellitus 2. typu.

 

U obézních pacientů s diabetem 2. typu vedl úbytek hmotnosti pomocí sibutraminu k průměrnému snížení HbA1c o 0,6 % (jednotky). Obdobně byl u pacientů s dyslipidemií úbytek hmotnosti spojen se zvýšením koncentrace HDL-cholesterolu o 12 až 22 % a s poklesem koncentrace triglyceridů o 9 až 21 %.

 

Farmakokinetické vlastnosti

Sibutramin je dobře absorbován a při prvním průchodu játry je intenzivně metabolizován (first-pass metabolismus). Maximální plazmatické koncentrace (Cmax) je dosaženo 1,2 hodiny po perorálním podání dávky 20 mg monohydrátu hydrochloridu sibutraminu. Biologický poločas mateřské sloučeniny je 1,1 hodiny. Farmakologicky aktivní metabolity 1 a 2 dosahují Cmax po 3 hodinách, eliminační poločas je 14, respektive 16 hodin. V rozmezí dávek 10 až 30 mg byla prokázána lineární kinetika, přičemž eliminační poločas nebyl na dávce závislý, ale plazmatické koncentrace byly dávce úměrné. Při opakovaném podávání je rovnovážný stav koncentrací metabolitů 1 a 2 dosažen za 4 dny, při přibližně 2násobné akumulaci. Farmakokinetika sibutraminu a jeho metabolitů u obézních jedinců a jedinců s normální hmotností je podobná. Dosud omezené množství dat neposkytuje žádné důkazy klinicky relevantních rozdílů mezi farmakokinetikou u mužů a žen. Farmakokinetický profil u starších zdravých jedinců (střední hodnota věku 70 let) ve srovnání s mladými zdravými jedinci byl podobný.

 

Porucha funkce ledvin

U pacientů s různými stupni poruchy funkce ledvin byla studována dispozice metabolitů sibutraminu 1, 2, 5 a 6. Sibutramin samotný nebyl měřitelný.

AUC aktivních metabolitů 1 a 2 nebyly obecně poruchou funkce ledvin ovlivněny, s tou výjimkou, že AUC metabolitu 2 u pacientů s finální renální chorobou na dialýze byla přibližně poloviční než AUC zjištěná a normálních subjektů (CLcr 80 ml/min). AUC inaktivních metabolitů 5 a 6 se v porovnání s normálními subjekty u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (30 ml/min < CLcr 60 ml/min) zvýšila 2- až 3násobně, u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr 30 ml/min) 8- až 11násobně a u pacientů s finální renální chorobou na dialýze 22-až 33násobně. Přibližně 1 % perorální dávky bylo během hemodialýzy zjištěno v dialyzátu jako kombinace metabolitů 5 a 6, zatímco metabolity 1 a 2 nebyly v dialyzátu měřitelné.

Sibutramin se u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin, včetně pacientů s finální renální chorobou na dialýze, nesmí používat.

 

Porucha funkce jater

U subjektů se středně těžkou poruchou funkce jater byla biologická dostupnost aktivních metabolitů po podání dávky sibutraminu o 24 % vyšší. Vazba sibutraminu a jeho metabolitů 1 a 2 na plazmatické bílkoviny dosahuje přibližně 97 %, respektive 94 % a 94 %. Sibutramin a jeho aktivní metabolity 1 a 2 jsou vylučovány hlavně játry. Další (inaktivní) metabolity jsou vylučovány močí a stolicí, v poměru 10:1.

Studie jaterního mikrosomu in vitro ukázaly, že CYP3A4 je hlavním isoenzymem cytochromu P450 odpovědného za metabolismus sibutraminu. In vitro nebyla afinita k CYP2D6, což je nízkokapacitní enzym podílející se na farmakokinetických interakcích s různými léky, zjištěna. Další studie in vitro prokázaly, že sibutramin nemá významný účinek na aktivitu hlavních izoenzymů P 450, včetně CYP3A4. Bylo prokázáno (in vitro), že isoenzymy CYP450, které se podílejí na dalším metabolismu metabolitu 2, jsou CYP3A4 a CYP2C9. I když v současné době nejsou k dispozici žádné údaje, je pravděpodobné, že CYP3A4 se podílí rovněž na dalším metabolismu metabolitu 1.

 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Zjištěná toxicita sibutraminu po jednorázovém podání experimentálním zvířatům byla obecně výsledkem výrazně zesílených farmakologických účinků. Dlouhodobá terapie byla spojena s pouze mírnými patologickými změnami a sekundárními nebo druhově specifickými nálezy. Z toho vyplývá, že tyto změny při správném klinickém používání sibutraminu pravděpodobně nejsou důvodem k obavám. Reprodukční studie byly prováděny u potkanů a králíků. U králíků jedna studie prokázala v léčebných skupinách mírně vyšší výskyt kardiovaskulárních anomálií u plodů než u kontrolní skupiny, zatímco jiná studie prokázala nižší výskyt těchto anomálií než u kontrol. V této další studii, avšak nikoliv ve studii první, byl v léčené skupině mírně vyšší výskyt plodů se dvěma méně významnými anomáliemi (malé nitkovité osifikované spojení mezi maxilou a jařmovými kostmi a velmi malé rozdíly v rozestupu kořenů některých malých arterií z aortálního oblouku). Význam těchto nálezů pro člověka není znám. Používání sibutraminu u těhotných žen nebylo hodnoceno. Rozsáhlé testy na genetickou toxicitu neodhalily žádný důkaz mutagenity vyvolané sibutraminem. Studie u hlodavců prokázaly, že sibutramin nemá žádný pro člověka významný kancerogenní potenciál.

 

Seznam pomocných látek

Obsah tvrdé tobolky

Mikrokrystalická celulosa,

Monohydrát laktosy,

Magnesium-stearát

Bezvodý kolidní oxid křemičitý

Tělo tobolky

Želatina

Žlutý oxid železitý (E172, pouze 10 mg tobolky)

Natrium-lauryl-sulfát

Oxid titaničitý (E171)

 

Doba použitelnosti

Lahvičky s uzávěrem : 2 roky; po prvním otevření: spotřebujte do 6 měsíců

 

Zvláštní opatření pro uchovávání

Blistr PVC/PE/PVDC/Al: uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Lahvičky z HDPE s PP dětským bezpečnostním uzávěrem: uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

 

Druh obalu a velikost balení

Lahvičky z HDPE s uzávěrem z PP odolným proti otevření dětmi:  100 tobolek.

Množství
Produkt na skladě

Původní cena: 1,150.00CZK

Cena: 800.00CZK

Ušetříte: 350.00CZK

Loading Aktualizuji košík...
Prodej

Sibutril 2 blistre 30 tablet

Podrobný popis výrobku Sibutril 15mg

Sibutril je léčivý přípravek na hubnutí na bázi látky sibutramin, která zvyšuje pocit sytosti. Sibutril působí na určité části mozku – „centra sytosti“. Přípravek dává člověku pocit sytosti, zmenšuje potřebu jídla a tedy nemůže přijmout mnoho potravy, protože nemá hlad. V důsledku pacient nechce jít, což vede k redukci tělesné hmotnosti a spalování tuku. Snížení množství přijímané potravy zaručuje rychlé hubnutí.

 

Navíc Sibutril snižuje výdej serotoninu (hormonu štěstí) v krvi, což přispívá k pohodlnému hubnutí z pohledu psychiky. Již od prvního dne užívání Sibutrilu příjem potravy se snižuje o 30 až 35%

 

Kromě toho, že Sibutril pomáhá při léčbě obezity, užívání tohoto přípravku normalizuje hladinu glukózy, lipoproteinů, kyseliny močové a triglyceridů v krvi. Všechny tyto klady jsou výsledkem toho, že přípravek na hubnutí Sibutril zlepšuje metabolismus a tak žaludek tráví potravu mnohem lépe.

 

Sibutramin dávkování:

 

Sibutril umožní Vám rychlé a pohodlné hubnutí. Doporučená dávka přípravku Sibutril je 15 mg sibutramin (1kapsle)/den podávaná jednou denně, bez ohledu na jídlo. Při pravidelném užívání přípravku výrazně zhubnete v průběhu prvních třech až šesti měsíců.

 

Nedoporučuje se zvyšovat dávku sibutraminu, to zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

 

Ti, kteří očekávají rychlý a významný výsledek používání přípravku v prvním týdnu, mohou být poněkud zklamáni: pro viditelné zhubnutí je třeba pravidelně  užívat Sibutril po dobu nejméně 3 měsíců. Sibutrill poskytuje optimální pokles hmotnosti kolem 0,5 – 1 kg za týden. Největšího efektu dosáhnete současným užíváním přípravku a tělesným cvičením.

 

Nežádoucí účinky a kontraindikace sibutraminu, přípravku Sibutril:

 

Lék na léčbu obezity Sibutril stejně jako každý jiný lék má nežádoucí účinky, které jsou obvykle mírné a přechodné. Většinou nežádoucí účinky rychle samovolně odezní a obvykle nevyžadují přerušení léčby. Mezi nejčastější jsou nespavost, poruchy defekace, zvýšení tlaku, zrychlení srdeční frekvence, bolest hlavy, závratě, nadměrné pocení. Může se vyskytnout  nevolnost a ztráta chuti k jídlu. Vzhledem k tomu Sibutril sibutramin má řádu kontraindikací. Přípravek nesmí být užíván osobami s porušenou funkcí ledvin, neuropsychiatrickými poruchami jako jsou anorexie nebo bulimie. Nedoporučuje se užívání přípravku Sibutril při onemocnění věnčitých tepen, srdce, arytmii, tachykardii, po prodělané mozkové mrtvici,vysokém krevním tlaku, hypertyreóze, adenomu.

 

Pokud trpíte drogovou nebo alkoholovou závislostí léčba Sibutrilem je Vám kontraindikována.

 

Kromě toho Sibutril 15 mg sibutramin se nesmí užívat v době těhotenství a kojení. Přípravek nesmí užívat děti a mladiství do 18 let a senioři nad 65 let.

 

Pokud dávka nepřekročí 15 mg/den, je riziko nežádoucích účinků malé. Sibutril pomáhá rychle a zaručeně zhubnout, usnadní dodržování diety, pomáhá kontrolovat chuť do jídla a přispívá k utváření správných stravovacích návyků.

Množství
Produkt na skladě

Původní cena: 1,200.00CZK

Cena: 980.00CZK

Ušetříte: 220.00CZK

Loading Aktualizuji košík...
Prodej

Adipex-75 – 1 balení 30 tablet

Podrobný popis výrobku Adipex - 75

Adipex – 75, kapsle (Phenterminum resinatum)

Léčivou látkou je Phenterminum resinatum. Jedna kapsle obsahuje 75 mg Phenterminum resinatum, což odpovídá 15 mg fenterminum.

 Co je Adipex - 75 a k čemu se používá:

Adipex - 75 je přípravek (anorektikum), který tlumí nadměrnou chuť k jídlu. Potlačuje pocit hladu, a tím usnadňuje udržování dietních omezení a pokles tělesné hmotnosti.
Léčivá látka fentermin je vázána ve formě polystyrolsulofnátu, ze kterého se postupně v těle uvolňuje. Pomalé uvolňování léčivé látky má za následek nepřerušovaný anorektický účinek trvající nejméně 8 hodin.
Adipex - 75 je určen k podpůrné léčbě při dietě u pacientů s obezitou a body mass indexem (BMI)* 30 a vyšším, u kterých samotná redukční dieta nestačí ke snížení tělesné hmotnosti.

* Jak vypočítat body mass index (BMI)

BMI je podíl tělesné hmotnosti (v kilogramech) a druhé mocniny tělesné výšky (v metrech):

tělesná hmotnost v kg
BMI = -------------------------- (děleno)
(tělesná výška v m)2

K snížení tělesné hmotnosti může dojít pouze tehdy, je-li omezen příjem potravy. Úbytek tělesné hmotnosti
může být udržen pouze tehdy, jsou-li soustavně dodržována dietní pravidla. Samotná anorektika nesnižují tělesnou hmotnost.
Tobolky jsou určeny k perorálnímu podání.

Jak se Adipex - 75 retard užívá

Dávkování:
Obvykle se užívá jedna kapsle denně při snídani. Kapsle se užívají nerozkousané a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.
Přípravek se neužívá večer, protože léčivá látka může způsobit nervozitu a nespavost.

Délka léčby:
Léčba obvykle trvá 4-6 týdnů a neměla by překročit 3 měsíce.
Pokud je plánována další léčba, je možné ji zopakovat až po přestávce, která je stejně dlouhá, jako byla předcházející doba léčby.
Současně s užíváním Adipex - 75 je třeba dodržovat podle doporučení lékaře dietní režim a zvýšit tělesnou aktivitu. Snížení tělesné hmotnosti je větší, jestliže dáváte přednost potravinám s nízkou energetickou hodnotou (libové maso, ovoce, zelenina) a omezíte potraviny obsahující tuky a sacharidy (cukr, mouka, brambory). Po ukončení léčby by se měla nízkokalorická dieta dodržovat ještě 6 týdnů.

 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Adipex - 75 užívat

Neužívejte Adipex - 75, jestliže:
- jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku,
- máte plicní arteriální hypertenzi (onemocnění dýchacích cest postihující cévy v plicích),
- máte velmi vysoký krevní tlak,
- v současné době nebo v minulosti jste měl(a) onemocnění srdce, cév nebo mozku,
- máte zvýšenou funkci štítné žlázy, feochromocytom (nádor dřeně nadledvin), glaukom (zelený zákal),
onemocnění ledvin,
- v současné době nebo v minulosti jste prodělal(a) duševní onemocnění, včetně anorexie a deprese,
- máte sklon k zneužívání látek nebo nadměrně požíváte alkohol,
- jste stará osoba nebo naopak chcete podávat přípravek dítěti do 12 let.

 Adipex - 75 se nesmí užívat současně s jinými léky potlačujícími chuť k jídlu.
Neužívejte přípravek s inhibitory MAO (některé léky proti depresím), ani 14 dní po ukončení jejich užívání.

 Zvláštní opatrnost při použití Adipex - 75:
Zcela ojediněle, zvláště po rychlém úbytku hmotnost, se mohou objevit srdeční nebo mozkové příhody. U pacientů s onemocněním cév je třeba zajistit pozvolný pokles tělesné hmotnost. Tento přípravek by neměl být předepisován pacientům, kteří trpí nebo dříve trpěli onemocněním srdce, cév nebo mozku.
U některých pacientů, kteří dostávali anorektika tohoto typu, byly zaznamenány případy závažné plicní hypertenze. Vzhledem k tomuto vzácnému, ale závažnému riziku je třeba zdůraznit, že:
- musí být dodržena indikace a délka léčby,
- léčba delší než 3 měsíce a BMI 30 kg/m2 zvyšuje riziko plicní hypertenze,
- počátek nebo zhoršení námahové dušnosti naznačuje možnost vzniku plicní hypertenze. Pokud se tyto obtíže objeví, je třeba přerušit léčbu a okamžitě vyhledat lékaře. Před zahájením léčby musí být vyloučeny sekundární organické příčiny obezity. Léčba obezity by měla zahrnovat dietní, léčebné a psychoterapeutické metody.

Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů s epilepsií.
Při dlouhodobé léčbě může dojít ke vzniku tolerance a lékové závislosti.
Pokud dojde během užívání tohoto přípravku k otěhotnění nebo se objeví nežádoucí účinky, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Užívání s jídlem a pitím:
Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství:
Adipex - 75 se nesmí užívat v těhotenství a nesmí ho užívat kojící ženy.

 Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky Adipex - 75 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Některé volně prodejné léky, které jsou určeny k léčbě kašle, nachlazení, chřipky nebo průduškového astmatu, mohou zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Adipex - 75.
Účinek Adipex - 75 je zvyšován současně užívanými přípravky, které povzbuzují mozkovou činnost, alkoholem a kofeinem. Mnoho léků, které se užívají k léčbě deprese nebo jiných psychiatrických onemocnění, snižuje účinek Adipex - 75.
Adipex - 75 se nesmí užívat současně s jinými léky potlačujícími chuť k jídlu.
Neužívejte přípravek s inhibitory MAO (některé léky proti depresím), ani 14 dní po ukončení jejich užívání.
Adipex - 75 snižuje účinek přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku.
Před chirurgickým zákrokem upozorněte lékaře, že užíváte Adipex retard, protože při použití inhalačních anestetik (léky určené k narkóze) se mohou objevit nepravidelnosti tepu.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Adipex - 75 nežádoucí účinky.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se objevit závratě, bolesti hlavy, nespavost, nervozita, popudlivost, sucho v ústech, poruchy chuti, zvracení, zácpa nebo průjem. Dále se mohou objevit bolesti na hrudi, poruchy sexuálních funkcí, poruchy močení a ojediněle kožní vyrážky. Při užívání delším než 3 měsíce je možný vznik srdečních onemocnění a lékové závislosti. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

 Uchovávání přípravku Adipex - 75

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25C, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu.

Množství
Produkt na skladě

Cena: 1,200.00CZK

Loading Aktualizuji košík...

Meridia 30 tablet 15mg

Podrobný popis výrobku Meridia 10mg, 15mg

Přípravek Meridia je určen k léčbě obezity.  Měl by se užívat ve spojení se stravou se sníženým obsahem energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, jako součást komplexního programu snižování tělesné hmotnosti, pokud samotná režimová opatření (tj. úprava stravy a tělesné aktivity) byla nedostatečně účinná.

 

Léčba by měla být součástí programu snižování tělesné hmotnosti.

 

Účinná léčivá látka

Sibutramini hydrochloridum monohydricum 10 mg nebo 15 mg v 1 tobolce.

 

Pomocné látky

Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, dimetikon, šelak, sojový lecithin, indigokarmin, oxid titaničitý, želatina, natrium-lauryl-sulfát, černý oxid železitý, chinolinová žluť (Meridia 10 mg).

 

Indikační skupina

Centrálně působící přípravek k léčbě obezity.

 

Charakteristika léku:

Sibutramin, léčivá látka přípravku Meridia, patří do skupiny přípravků k léčbě obezity, které zvyšují pocit nasycenosti a současně zvyšují energetický výdej organizmu.  Tím pomáhají, spolu s dietou a cvičením, snížit tělesnou hmotnost pacienta.

 

Použití léku:

Přípravek Meridia je určen k léčbě obezity.  Měl by se užívat ve spojení se stravou se sníženým obsahem energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, jako součást komplexního programu snižování tělesné hmotnosti, pokud samotná režimová opatření (tj. úprava stravy a tělesné aktivity) byla nedostatečně účinná.

 

Léčba by měla být součástí programu snižování tělesné hmotnosti pro: 

- pacienty s obezitou způsobenou energetickou nerovnováhou v důsledku přejídání (BMI 30 kg/m2 a vyšší);

- pacienty s nadváhou (BMI 27 kg/m2 a vyšší) a přítomnými rizikovými faktory, jako jsou cukrovka II. typu nebo porucha složení krevních tuků (dyslipidemie).
Snižování hmotnosti má být spojeno se změnou složení stravy a stravovacích návyků a se zvýšením fyzické aktivity.  Přípravek Meridia by měli užívat pacienti, jejichž úbytek hmotnosti byl při samostatném programu snižování nadváhy nedostačující, tj. menší než 5% za 3 měsíce.

(BMI = body mass index, se vypočítá tak, že tělesná hmotnost se dělí druhou mocninou výšky).

tělesná hmotnost v kg
BMI = -------------------------- (děleno)
(tělesná výška v m)2

 

Více se o indexu BMI dočtete v následujících článcích:

 

Kontraindikace:

Přípravek se nesmí užívat při: 

 

- přecitlivělosti na sibutramin nebo jinou složku přípravku;

- vážných poruchách příjmu potravy (anorexie nebo bulimie);

- obezitě způsobené jinou příčinou než přejídáním (organické příčiny);

- některých duševních nebo nervových onemocněních (Gilles de la Touretův syndrom, manickou epizodou nelze vyloučit u pacientů s bipolární afektivní poruchou);

- současném užívání (nebo užívání v uplynulých 2 týdnech) přípravků k léčbě depresí (inhibitorů MAO) nebo jiných centrálně působících léků k léčbě duševních onemocnění (antidepresiva, antipsychotika), přípravků k léčbě poruch spánku (tryptofan) nebo léků na snižování tělesné hmotnosti;

- onemocnění srdce a cév (ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční selhání, zrychlená srdeční frekvence, nepravidelný srdeční rytmus, uzávěr tepen končetin), při cévní mozkové příhodě nebo přechodné poruše prokrvení mozku, při nedostatečně kontrolovaném vysokém krevním tlaku (> 145/90 mm Hg);

- zvýšené činnosti štítné žlázy (hypertyreóza);

- těžké poruše funkce jater;

- těžké poruše funkce ledvin;

- zbytnění prostaty se zadržováním moči;

- nádoru dřeně nadledvin (feochromocytom);

- zeleném zákalu (glaukom);

- při drogové, lékové nebo alkoholové závislosti;

- těhotenství a kojení.

Vzhledem k nedostatku zkušeností se přípravek nesmí podávat dětem, mladistvým a pacientům starším 65 let.

Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají přípravek pacienti s epilepsií, pacienti s lehkým až středně těžkým poškozením jater nebo ledvin a pacienti, kteří mají vrozený motorický tik (samovolné svalové záškuby) nebo verbální tik (zadrhávání řeči).

Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají pacienti sibutramin současně s léky, které mohou způsobit změny srdeční frekvence (změny na EKG).  Jedná se o některé léky k léčbě přecitlivělosti (astemizol, terfenadin), přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (amiodaron, chinidin, flekainid, mexiletin, propafenon, sotalol), přípravky k léčbě zažívacích obtíží (cisaprid), přípravky k léčbě některých duševních onemocnění (pimozid, sertindol a tricyklická antidepresiva) a přípravky, které mohou ovlivňovat hladinu draslíku a hořčíku v krvi.

 

Nežádoucí účinky léku:

Nežádoucí účinky se objevují převážně na počátku léčby (v průběhu prvních 4 týdnů).  Jejich závažnost a četnost časem mizí.  Obecně nejsou většinou závažné a nevedou k přerušení léčby.

 

Nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce podle četnosti výskytu (velmi časté > 1/10, časté <= 1/10 a > 1/100):

 

Tělesný systém

Výskyt

Nežádoucí účinky

srdce a cévy

častý

tachykardie (zrychlená srdeční   frekvence)
palpitace (bušení srdce)
hypertenze (zvýšení krevního tlaku)
vasodilatace (zrudnutí obličeje, krku s návaly horka)
trávicí systém

velmi častý

zácpa

častý

pocit na zvracení
zhoršení hemoroidů
centrální nervový systém

velmi častý

sucho v ústech, nespavost

častý

závratě
parestesie (brnění končetin, mravenčení), bolest hlavy
kůže

častý

pocení
smyslové funkce

častý

změna chuti

 

Dále se po užití přípravku Meridia mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: zastřené vidění, průjem a zvracení, projevy přecitlivělosti v rozsahu od mírných kožních vyrážek a kopřivky až po otok v oblasti hrtanu, hltanu nebo jazyka (angioedém) a šokový stav, změny nálady (deprese), rozrušení, epileptické záchvaty, přechodná krátkodobá porucha paměti, serotoninový syndrom (viz oddíl Interakce), vypadávání vlasů, onemocnění ledvin, zadržování moči, poruchy pohlavních funkcí a menstruačního cyklu, přechodný vzestup jaterních enzymů a snížení krevních destiček.

Po vynechání léku byly velmi zřídka pozorovány bolesti hlavy a zvýšená chuť k jídlu.
Ačkoliv u léčby sibutraminem nebyla prokázána souvislost s výskytem vzestupu krevního tlaku v plicnici, je třeba při pocitu nedostatku vzduchu, bolesti na hrudi a otocích končetin okamžitě vyhledat lékaře.
Při výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte ihned s lékařem.

 

Interakce s jinými léčivy:

Účinky přípravku Meridia a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.  Než začnete současně s přípravkem Meridia užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.

 

Ke zpomalení odbourávání sibutraminu v organizmu a jeho vylučování, a tím ke zvýšení jeho účinku i nežádoucích účinků, může dojít při současném podávání přípravku k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol, itrakonazol), přípravků k léčbě infekcí (erytromycin, klaritromycin, troleandomycin) a přípravku, který se používá např. při transplantacích orgánů k potlačení imunitních reakcí (cyklosporin).
Ke zrychlení vylučování sibutraminu, a tím ke snížení jeho účinku, může dojít při současném podávání přípravku k léčbě tuberkulózy (rifampicin), přípravků k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital) a přípravku k léčbě zánětlivých reakcí (dexametazon).

 

Vážné interakce může způsobit současné podávání sibutraminu a léků, které zvyšují hladinu serotoninu v krvi (látky, které se přirozeně vyskytují v organizmu a podílejí se na činnosti nervové soustavy).  Tento jev je nazýván serotoninový syndrom (projevuje se třesem, vzestupem krevního tlaku, zrychlením srdeční činnosti, zmateností a bezvědomím).  Zřídka se může objevit v souvislosti se současným podáváním selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI - látky zvyšující koncentraci serotoninu v krvi) společně s léky proti migréně (jako je sumatriptan, dihydroergotamin), nebo ve spojení s opiáty (silné léky k léčbě bolesti - pentazocin, pethidin, fentanyl, dextrometorfan).

 

Současné užívání přípravku Medria s léky, které mohou zvyšovat krevní tlak nebo srdeční frekvenci (např. sympatomimetik), nebylo systematicky vyhodnoceno.  Léky tohoto typu zahrnují některé přípravky proti kašli, nachlazení a alergiím (např. efedrin, pseudoefedrin) a některé léky snižující překrvení (např. xylometazolin).  Pacientům užívajícím tyto léky je možno podávat přípravek Meridia jen s opatrností.
Přípravek Meridia neovlivňuje účinek vnitřně užívané antikoncepce. 
Konzumace alkoholu se neslučuje s doporučenými dietetickými opatřeními.  Bylo však prokázáno, že jednorázové podání sibutraminu společně s alkoholem nevedlo ještě k dalšímu ovlivnění reakčních schopností.

 

Pokyny pro těhotné a kojící ženy

Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, by měly být při léčbě přípravkem Meridia chráněny účinnou antikoncepcí.

 

Dávkování:

Léčba by měla být součástí léčebného režimu snižování tělesné hmotnosti .  Aby bylo dosaženo správného účinku přípravku, je třeba pečlivě dodržovat předepsané dávkování.

Dospělí:  počáteční dávka je 1 tobolka přípravku Meridia 10 mg jednou denně.

U pacientů, jejichž odpověď na léčbu není dostatečná (úbytek hmotnosti menší než 2 kg za 4 týdny) a dávka 10 mg byla dobře snášena, může být dávka zvýšena na 1 tobolku Meridia 15 mg jednou denně.
Pacientům, kteří nereagují přiměřeně na dávku Meridia 15 mg (úbytek hmotnosti za 4 týdny menší než 2 kg), lékař léčbu ukončí.
V případě, že zapomenete přípravek užít, pokračujte další den normální dávkou, neužívejte nikdy dvě tobolky najednou.

 

Doba trvání léčby :

Pacientům, jejichž úbytek hmotnosti byl 3 měsíce po zahájení léčby nižší než 5% jejich původní hmotnosti, lékař léčbu ukončí.
U pacientů, u kterých po počátečním úbytku tělesné hmotnosti došlo v průběhu další léčby k přírůstku vyššímu než 3 kg, lékař léčbu také ukončí.
Léčba je dlouhodobá, ale protože zatím nejsou k dispozici data o bezpečnosti a účinnosti přípravku při podávání delším než jeden rok, neměla by léčba tuto dobu přesáhnout.
Pacienti by měli být informováni o nezbytnosti změnit životní styl jako součást léčby sibutraminem a o nutnosti dodržování těchto změn k dlouhodobému udržení snížené hmotnosti.  V případě, že pacient přestane dodržovat změny v životním stylu, může opět přibrat na hmotnosti.  I po ukončení léčby přípravkem Meridia by pacient měl dodržovat zásady správné životosprávy.

 

Způsob použití léku:

Přípravek se podává ráno s jídlem nebo i bez něj, tobolka se polyká celá a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

 

Předávkování:

S předávkováním sibutraminu je velmi málo zkušeností.  Nejsou známy příznaky předávkování, ale může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků.  V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

 

Upozornění
Velmi pečlivě se musí kontrolovat krevní tlak u pacientů s příznaky spánkové apnoe (krátké zástavy dechu ve spánku).
Přípravek Meridia může snížit schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat v nebezpečných podmínkách.

 

Uchovávání léku
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 st. C v původním vnitřním obalu, aby byl chráněm před vzdušnou vlhkostí.

 

Varování

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Balení

30, 98 tobolek.

Množství
Produkt na skladě

Původní cena: 1,304.00CZK

Cena: 1,150.00CZK

Ušetříte: 154.00CZK

Loading Aktualizuji košík...
Prodej
LoadingAkutalizuji...

V této skupině nejsou žádné produkty.

V našem e shopu i Americké spalovače

Lipo-6 Black americký spaľovač 1 balení 60 kapsúl

Lipo-6 Black Ultra Koncentrát

Lipo-6 Black Ultra- mimořádně silný spalovač tuků i pro náročné zákazníky

Tento výživový doplněk má velmi silný účinek na potlačování pocitu hladu a při jeho užívání budete mít tolik energie, že zvládnete i náročné cvičení. Kromě potlačení chuti k jídlu a nastartování metabolismu Vám zároveň dodá energii na několik hodin, což využijete při fyzické aktivitě.

Jeho složení a koncentrace jsou vyvinuty tak, aby dokázali mimořádně rapidně odbourávání nadbytečného tělesného tuku rychle a efektivně již při nižší fyzické zátěži. Při doporučeném užívání se výsledky dostaví už za 5 dní a účinek při dalším užívání neklesá. Koncentrace látek, které obsahuje jsou vyvinuty tak, aby neztrácely účinky ani při dlouhodobějším užívání a stále bylo zajištěno spalování nadbytečných tuků v těle.
Při užívání tohoto doplňku bude Vaše dieta zaručeně úspěšná a budete se cítit skvěle.
Balení obsahuje: 60 kapslí

Dávkování:

Doporučená dávka je 1 kapsle asi 30 minut před jídlem.
Už jedna kapsle denně Vás dostane do stavu maximálního odbourávání tuku.
Lipo-6 Ultra koncentrát je mimořádně silný koncentrát, proto jej užívejte opatrně a nikdy si nedávejte najednou více než 1 kapsli! Produkt obsahuje kofeín- 100 mg v jedné kapsli, proto jej nezapíjejte kávou ani jinými kofeinové nápoje, ani alkoholem.
Během fyzické zátěže je možné při dlouhodobějším užívání tohoto doplňku užít 1 kapsli ráno a jednu před cvičením s odstupem min 6 hodin, ale na odbourání tuku Vám zcela postačí i 1 kapsle denně. Tobolku neužívejte méně než 6 hodin před spaním.

Maximální doba užívání je 4-8 týdnů, po této době by se mělo užívání přerušit minimálně na 4 týdny.

Důležité upozornění:

Tento doplněk stravy je určen pouze pro dospělé a zdravých lidí od 21 let!

Nikdy neužívejte Lipo-6 Ultra koncentrát, pokud máte zdravotní potíže, například vysoký tlak, srdeční arytmii, cévní mozkovou příhodu, onemocnění srdce, jater a štítné žlázy, diabetes nebo pokud trpíte depresemi a jinými duševními chorobami.

Při užívání Lipo-6 Ultra neužívejte další výživové doplňky s obsahem synefrinu, kofeinu, fenylefrinu a jiných stimlantov. Výživové doplňky a vitamíny, které neobsahují stimulanty můžete užívat dle potřeby.

V žádném případě ho nemohou užívat těhotné a kojící ženy.
Spalovač tuků Lipo-6 Ultra je mimořádně silný doplněk stravy, avšak při jeho užívání je dobře snášen, nežádoucí účinky nejsou časté. V případě dostavení se nežádoucích účinků jako je nespavost, bušení srdce, bolesti hlavy, nervozita, třes, dušnost a jiné, ihned přerušte užívání.

Množství
Produkt na skladě

Cena: 1,700.00CZK

Loading Aktualizuji košík...

Black mamba originál americký spaľovač 1 balení 90 kapsúl

Black Mamba

Podrobný popis výrobku :
Black Mamba 90 kapslí, 65 mg efedrinu v jedné kapsli.

Black Mamba obsahuje komlexní směs látek působících na spalování tuků, čímž způsobuje následné hubnutí.
Výrobce: Innovative Laboratories USA- špičkový výrobce výživových doplňků různého druhu známý svými úspěchy

Black mamba:

• Jeden z nejúčinnějších a nejsilnějších spalovačů tuků známých na Americkém trhu, který urychluje metabolismus a pomáhá při hubnutí spalovaním tuků a anorektickými (chuť potlačujícími) účinky
• Zároveň působí jako předtréninkový startér, jelikož zajišťuje dlouhotrvající přísun energie a rychlejší spalování tuků díky látce Ephedra® extrakt, čili látce známé jako efedrin, která ve spojení s kofeinem obsaženým v kapslích zajišťuje udržení energie
• Na tukové buňky nepůsobí přímo, ale zprostředkovaně, působí přesně tam, kde potřebujeme, přičemž ženy mají nejméně příznivej poměr tuku v oblasti boků, stehen a hýždí, muži v oblasti břicha a boků a právě přípravek na hubnutí Black Mamba působí na odbourání tuků v oblastech , kde se tuk těžko odbourává.

Hlavní působící látka:

Efedrín- hlavní působící látka je klasifikována jako sympatomimetický látka a stimulant centrální nervové soustavy se schopností potlačovat chuť k jídlu a zvyšovat termogenezi (produkce tepla) při fyzické aktivitě. Tato látka byla známa již v minulosti a proto je dlouho používána k aplikaci při snižování tělesné váhy a odbourávání tělesného tuku. Ve spojení s kofeinem obsaženým v tobolce účinek odbourávání tuku značně narůstá. K odbourávání tuku a ztrátě tělesné váhy dochází spojením potlačení chuti k jídlu a termogenezí. Zvýšenou fyzickou aktivitou se jeho účinek zvyšuje a požadovaný efekt přichází mnohem rychleji.

Pomocné látky napomáhající odbourávání tuků:

Samotná látka efedrin by neměla požadovaný účinek při hubnutí, proto Black Mamba obsahuje i aktivní pomocné látky, které účinek efedrinu zvyšují, čímž se dosáhne maximálního požadovaného účinku. Aktivní složky obsahují bezvodý kofeín- (100 mg v jedné tobolce), který potlačuje hlad, čímž pomáhá při odbourávání tuků a ve spojení s efedrinem je hlavní složkou produktu, dále jsou to Thermo-RX ® a výtažek Senegalem berlandieri, které urychlují metabolismus a v neposlední řadě je to i Synefrin HCL, známý také jako Citrus Aurantium- přírodní spalovač tuků, který je známý regulací chuti k jídlu a urychlováním metabolismu.

Užívání:

1 tobolka denně během jídla, v případě zvýšené sportovní aktivity užijte jednu tobolku 40 minut před fyzickou zátěží

Nežádoucí účinky:

Obecně je tento produkt dobře snášen, ale jako u každého preparátu se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, například nespavost, nervozita, bušení srdce a zvýšení krevního tlaku, proto buďte při těchto vedlejších účincích při užívání opatrní. Produkt není vhodný k užívání v těhotenství a při kojení a osobám mladším 18 let.

Množství
Produkt na skladě

Cena: 1,700.00CZK

Loading Aktualizuji košík...

Hellfire americký spaľovač 1 balení 90 kapsúl

Hell Fire

Pokud chcete zhubnout a ani po vyzkoušení různých diet a výživových doplňků na hubnutí, ať už na přírodní, nebo na chemické bázi se nedostavuje požadovaný efekt, tak máme pro vás novinku na našem trhu, a to doplněk stravy Hell Fire s maximálním účinkem při odstraňování tělesného tuku bez úbytku svalové hmoty.

Hell Fire

Spičkový spalovač tuků z Amerického trhu je jedním z nejvíce vysoce hodnocených a nejprodávanějších spalovačů tuků, který obsahuje všechny spalovací termo složky v maximálně účinné kombinaci s obohacením látek pro podporu spalování tuků.

Diety často způsobí, že se lidé cítí zpomalení a unavení. Právě proto byl vyvinut výživový doplněk Hell Fire150, který dodává organismu podporu, aby jste se cítili skvěle, v dobré náladě a v kondici. Účinkem Hell Fire dosáhnete rychlé a výrazné zvýšení dlouhotrvající energie, nastartování metabolismu a dobré nálady a zároveň požadovaného spalování tuků.
Při užívání spalovače tuků Hell Fire dosáhnete požadovaného účinku i při běžné fyzické zátěži, proto je velmi oblíbený i u lidí, kteří z nějakého důvodu nemohou provádět zvýšenou fyzickou zátěž. Vhodný je však i pro aktivní sportovce, kteří potřebují zhubnout z problémových částí těla bez úbytku svalové hmoty.

Složení:

Hell Fire obsahuje Ephedra® extrakt s obsahem 150 mg efedrinu v jedné tobolce a se silnou kombinací přírodních složek je navržen tak, aby bylo dosaženo maximálního účinku při ztrátě hmotnosti v oblastech, kde nejvíce potřebujete zhubnout. Pomocná látka na zvýšení vašeho metabolismu a rychlého spalování tuků je kofein 150 mg v jedné tobolce, který je obsažen v pomocných látkách a díky této vyvážené kombinaci přichází k rychlému spalování tuků i u těch lidí, kterým se dosud nedařilo zhubnout.

Kofein má stimulační účinky a díky svému příznivému účinku pozitivně působí na psychiku, koncentraci, působí proti únavě a dokonce zvyšuje produkci tělesného tepla a zvyšuje fyzickou aktivitu, což blahodárně působí na organismus při hubnutí.

Při užívání Hell Fire ve spojení správné kombinace s fyzickou aktivitou hubnete velmi rychle, získáte větší energii a požadované výsledky se dostaví rychleji než kdykoliv předtím.

Doporučené dávkování:

1 tobolka denně během jídla, zapít dostatečným množstvím neslazeného nápoje, v žádném případě nezapíjet kávou nebo nápoji s obsahem alkoholu. Doplněk stravy-stimulant by se neměl užívat déle než 3 měsíce, po této době se doporučuje přestávka 1 měsíc, během ní udržujte nízkoenergetickou pestrou stravu a přiměřenou fyzickou aktivitu.

Předávkování a vedlejší účinky:

Stimulanty na podporu hubnutí jsou opravdu účinné a silné, proto je třeba dávat pozor na předávkování. Požadovaný efekt se dosáhne při doporučeném užívání, proto není třeba dávku zvyšovat. Při předávkování se může dostavit podrážděnost, deprese a malátnost. Při dodržení doporučeného dávkování by se neměly dostavit žádné nežádoucí účinky. V případě zvýšené nervozity, nespavosti, zvýšení tlaku, bušení srdce a jiných potíží užívání přerušte.

Výrobek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Neměli by ho užívat ani lidé s alergií na kofein. Nemůže být používán jako náhrada stravy. Nízkokalorická pestrá strava a zdravý životní styl jsou důležité i při užívání Hill Fire, čímž dosáhnete velmi brzy požadované výsledky. Požívání alkoholu se při užívání tohoto doplňku stravy nedoporučuje.

Doplněk stravy skladujte v zavřené nádobě při teplotě do 25 ° C

Množství
Produkt na skladě

Cena: 1,800.00CZK

Loading Aktualizuji košík...

 

Chcete v našem Zhubni eshopu koupit přípravky na hubnutí ještě levněji? Přečtěte si článek „ Přípravky na hubnutí – koupit levně“