«

»

Pro 30

BMI (Index tělesné hmotnosti)

Většina tabulek, které říkají, kolik kilogramů by měl člověk vážit, byla sestavovány tak, že se změřilo a zvážilo velké množství mužů a žen a vypočítal se průměr pro dané pohlaví, výšku a věk.
Známou metodou, která je používána od poloviny 19.století je Body Mass Index (BMI).

Můžete si ho vypočítat podle jednoduchého vzorce, nebo BMI kalkulačkou, která vám během několika sekund odpoví na vaši otázku, zda máte nadváhu, nebo ne.

Vzorec pro výpočet BMI

cm_bmi_vzorec

 

Světová zdravotnická organizace (WHO) na základě BMI rozdělila obezitu a nadváhu na několik stupňů podle míry zdravotního rizika:

 

výrazná podváha: pod 15,0
mírná podváha: 15,0 – 18,5
normální hodnoty: 18,5 – 25,0
nadváha: 25,0 – 30,0
mírná obezita: 30,0 – 35,0
střední obezita: 35,0 – 40,0
výrazná obezita: nad 40,0